elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Czwartek 20.01.2022

Przyjmowanie i załatwianie spraw

 1. Dyrektor Przedszkola przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i innych od poniedziałku do piątku od 10.00 do 13.00.
 2. W przypadku nieobecności dyrektora sprawy przyjmuje upoważniony pracownik Przedszkola. 
 3. Przyjmujący interesantów sporządza protokół przyjęcia zawierający:
  1. datę przyjęcia,
  2. imię, nazwisko i adres składającego,
  3. zwięzłe określenie sprawy,
  4. imię i nazwisko przyjmującego,
  5. podpis składającego.
 4. Skargi, wnioski i inne sprawy skierowane w formie pisemnej podlegają identycznej procedurze.
 5. Skargi i wnioski przyjęte do protokołu ewidencjonowane są w rejestrze skarg i wniosków.
 6. Przy rozpatrywaniu i załatwianiu spraw stosuje się przepisy zawarte Statucie Przedszkola oraz KPA.
 7. Sprawy rozpatrywane są w miarę możliwości natychmiast, w przypadkach złożonych lub wymagających dalszego wyjaśnienia w terminie określonym w KPA.
 8. Rejestry ewidencje

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Gminne Przedszkole w Tymienicach
Odpowiadający za treść: Agnieszka Glińska
Wprowadził informację: Agnieszka Glińska
Edytował informację: Agnieszka Glińska
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 12.02.2021
Data udostępnienia informacji: 12.02.2021
Data ostatniej aktualizacji: 12.02.2021
Liczba wyświetleń: 97
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
12.02.2021
10:41:42
edycja
Agnieszka Glińska
Przyjmowanie i załatwianie spraw
12.02.2021
10:41:20
dodanie
Agnieszka Glińska
Przyjmowanie i załatwianie spraw